Partners

Jeugdgezondheidszorg/Consultatiebureau

Al tijdens jouw zwangerschap kunnen wij je in contact brengen met de jeugdgezondsheidzorg. Soms spelen er situaties waarbij een stukje extra ondersteuning welkom is. Wij helpen jou daar graag in. Vraag hier gerust naar bij je aanmelding of tijdens de intake.

Tijdens de kraamweek is de JGZ ook onderdeel van een goede start van jullie kindje. Zo krijgt je baby via het consultatiebureau een hielprik en gehoortest aangeboden. 

Als kraamzorgorganisatie werken wij samen met de verloskundige aan een goede overdracht van onze zorg naar het consultatiebureau. 

Jaarlijks overlegt Livia met de diverse JGZ organisaties om te bespreken hoe we elkaar nog beter kunnen vinden en jullie optimaal kunnen ondersteunen in de nieuwe situatie; het krijgen van een kindje.

In ons werkgebied zijn meerdere JGZ regio's actief, te weten; GGD Gelderland Midden, GGD regio Utrecht en Icare.

Vereniging Borstvoeding

Natuurlijk De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) is er voor moeders die graag borstvoeding willen geven maar hier vragen over hebben, informatie over zoeken of een steuntje in de rug nodig hebben. Ook geeft de vereniging informatie aan andere geïnteresseerden, zoals partners, familie of zorgverleners. Alle contactpersonen van VBN zijn moeders die zelf borstvoeding hebben gegeven en daarnaast door de VBN zijn opgeleid. Een lijst met personen die kosteloos kunnen worden gebeld voor vragen, vind je hier.
Zie hier het meest recente vergoedingenoverzicht.

La Leche League

Voor La Leche League-leidsters is borstvoeding meer dan alleen een manier om een baby te voeden. Borstvoeding is de basis van de relatie die je hebt met je baby en de eerste manier om in te gaan op zijn behoeften. De organisatie heeft tien uitgangspunten en iedere leidster handelt in overeenstemming met deze punten. De La Leche League-leidster waar Livia Kraamzorg contact mee heeft, vind je hier.

Lactatiekundigen

Livia Kraamzorg is verbonden aan een aantal lactatiekundigen uit de regio. De lactatiekundigen waar wij contact mee hebben vind je hier. Zij zullen bij een bezoek een consult rekenen. Je kunt in je zorgpolis zien of dit voor jou vergoed wordt. Een vergoedingen- en verzekeringsoverzicht vind je hier. Als er in de kraamweek een beroep dient te worden gedaan op de lactatiekundige, dan kunnen wij dit samen met jou en in overleg met de verloskundige verzorgen.
Vergoedingenlijst lactatiekundigen

Moeders voor Moeders

Moeders voor Moeders is een landelijk actieve organisatie en maakt deel uit van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss b.v. Moeders voor Moeders wil graag paren met vruchtbaarheidsproblemen helpen. De organisatie zamelt urine in van zwangere vrouwen. Uit deze urine wordt het hCG-hormoon gewonnen. Dit hormoon wordt door farmaceutische bedrijven gebruikt voor het vervaardigen van geneesmiddelen die worden gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. www.moedersvoormoeders.nl

Stichting Baby Hope

Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken. De stichting is medio 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien. De stichting ondersteunt maar liefst 15 kraamprojecten in 12 landen. Stichting Baby Hope geeft vrouwen graag een sprankje hoop op een betere toekomst. www.stichtingbabyhope.org

Ziekenhuis

Kraamzorg Livia werkt nauw samen met de volgende ziekenhuizen in de regio: Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en Meander Medisch Centrum Amersfoort.


Beval je poliklinisch in het Meander Medisch Centrum? Dan mag onze kraamverzorgende als je dat wenst mee naar het ziekenhuis. Zij kan jou samen met je eigen verloskundige begeleiden tijdens de poliklinische bevalling. Meander Medisch Centrum

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)

Livia kraamzorg maakt onderdeel uit van 2 verschillende VSV's, te weten VSV Amersfoort en VSV Ede. Een VSV is een regionaal samenwerkingsverband tussen alle geboortezorgorganisaties die betrokken zijn bij een zwangerschap.
 
Binnen een VSV werken disciplines zoals kinderartsen, gyneacologen, arts-assistenten, klinisch verloskundigen, eerstelijns verloskundigen en kraamzorgorganisaties nauw samen. Er worden gezamelijke afspraken gemaakt over goede zorg en de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden van de diverse disciplines. Tevens worden lijnoverstijgende protocollen gemaakt die de zorg ten goede komen. 

Bo Geboortezorg

Kraamzorg Livia is lid van Bo Geboortezorg. Bo is de brancheorganisatie voor de Kraamzorg.
 
Samen werken Bo en haar leden in en aan een sterke en professionele sector voor kraamzorg in geboortezorg. Bo doet dit door zich in te zetten voor de ondernemers in de geboortezorg. Bo behartigt hun belangen, ondersteunt organisaties bij hun bedrijfsvoering en stimuleert onderzoek en samenwerking. Bo creëert ruimte en faciliteert haar leden bij het leveren van optimale, doelmatige en hoge kwaliteit van geboorte- en kraamzorg waarbij de klant centraal staat. Leden van Bo dragen bij aan het verbeteren en optimaliseren van geboortezorg in Nederland.

Contact
Barneveldseweg 11 L
6741 LH Lunteren
Telefoonnr 0342-843636 zorg@kraamzorglivia.nl


NieuwsTwitter - Facebook