5 standaarden

Kraamzorg Livia is de trotse bezitter van het Certificaat Zorg voor Borstvoeding. Dat houdt in dat onze zorg wordt geleverd volgens vastgestelde vuistregels (10 vuistregels).

 
Deze 10 vuistregels hebben sinds 2017 een transitie gemaakt naar 5 nieuwe standaarden.
 
De 10 vuistregels hadden voorheen alleen betrekking op borstgevoede kinderen. De 5 nieuwe standaarden/uitgangspunten gelden zowel voor begeleiding die Livia biedt aan borst- als fles gevoede kinderen. Een mooie stap vooruit!
 
Van onze zorg mag je dan ook het volgende verwachten:
 
Kraamzorg Livia voert haar beleid en zorg uit conform de 5 standaarden en wordt hier extern op getoetst.
 
Deze 5 standaarden luiden als volgt:
 
Standaard 1: beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg
  • Wij hebben een beleid waarin staat dat extra aandacht wordt gegeven aan voeding voor je baby in de eerste twee jaar.
  • Onze medewerkers zijn geschoold zodat we je goed kunnen begeleiden bij het voeden.
  • Je krijgt ons informatie over de bevalling en het voeden van je baby. Deze informatie is zonder reclame. Zodat je kunt kiezen hoe je wilt bevallen en hoe je je kind wilt voeden.
  • Wij zorgen voor een goede overdracht naar andere zorgverleners. En we verwijzen naar moeder- of babygroepen.
 
Standaard 2: goede start
  • Je baby mag direct na de geboorte bloot op je huid liggen. Dit huidcontact duurt minstens een uur. Ondertussen laten we je zien wanneer je baby aan een voeding toe is. Als je wilt, helpen we je daarbij.
 
Standaard 3: informatie en praktijk van het voeden
 
  • Je krijgt uitleg over wat je baby nodig heeft. Bijvoorbeeld over voeding op verzoek. Maar ook over het dichtbij je houden van je baby. We leren je hoe je je baby kunt aanleggen. Of hoe je je melk kunt afkolven. Op die manier kun je ook borstvoeding geven als je niet bij je baby bent.
  • Wanneer je voeding met de fles wilt geven, leer je hoe je dat het beste kunt doen. Ook krijg je informatie over de normale groei van je baby en over de ontwikkeling van je kind.
 
Standaard 4: bijvoeding en voeding voor het oudere kind
  • Je krijgt informatie over het starten met andere voeding. Zo kun je beslissen wat goed is voor je baby en jouw gezin.
 
Standaard 5: hechting en zeggenschap
  • Wij helpen je bij het krijgen van een goede band met je baby. We zorgen ervoor dat je genoeg informatie hebt. Op die manier kun je beslissingen nemen over de verzorging en behandeling van je kind.
 
 
 

 

Contact
Barneveldseweg 11 L
6741 LH Lunteren
Telefoonnr 0342-843636 zorg@kraamzorglivia.nl


NieuwsTwitter - Facebook